Tijden en tarieven

De tarieven voor 2015

Intakegesprek met behandeling        60,-    (1 uur)
Vervolgbehandeling acupunctuur     50,- (3 kwartier)
Laser licht therapie                               50,-    (3 kwartier)
Cupping                                                   45,-    ( half uur)
Acupunctuur met Chinese kruiden    60,-    (1 uur)
Kinderen (laser licht therapie)            40,-    (half uur)

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen de kosten voor het acupunctuur consult geheel of gedeeltelijk worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, kunt u vinden in de polisvoorwaarden of op de ¨Zorgverzekeringwijzer¨.
Omdat acupunctuur wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering gaat dit niet af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit het basispakket.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij  de Nederlandse vereniging voor Acupunctuur en de KAB-koepel. Daarnaast eveneens geregistreerd in het BIG-register.
Deze beroepsverenigingen waarborgen een zo hoog mogelijke kwaliteit van aangesloten T.C.M. (Traditional Chinese Medicine) therapeuten. Zij controleert regelmatig het niveau van deskundigheid, zowel van de therapeuten als de opleidingen voor T.C.M.
De Nederlandse vereniging voor acupunctuur verplicht haar leden jaarlijks  geaccrediteerde bij- en nascholing te volgen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Registratienummer NVA (nederlandse vereniging voor acupunctuur : D3955
AGB-code zorgverlener : 90-047690
Big registratie: https://www.bigregister.nl/?bignummer=29031338530